คำไวพจน์ - หมวด ค

(หน้า 1/2)

 • คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

  คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

  คำที่มีความหมายว่าป่าในภาษาไทยมีหลายคำ สามารถเลือกใช้ได้ตามบริบท หรือจะปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในบทร้อยกรอง บทกลอนก็ได้ Read More
 • คคนางค์

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ฟ้า

  999+
  views

 • คคนานต์

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ฟ้า

  999+
  views

 • คงคา

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ น้ำ

  999+
  views

 • คช

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ช้าง

  999+
  views

 • คชา

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ช้าง

  999+
  views

 • คชาธาร

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ช้าง

  999+
  views

 • คชินทร์

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ช้าง

  999+
  views

 • คนดิบ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ

  0
  views

 • คนสุก

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ชายที่บวชเป็นพระภิกษุและสึกแล้ว

  0
  views

 • ความรู้

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ การศึกษา

  999+
  views

 • ควาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ วัว

  999+
  views

 • คารวะ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ไหว้

  222
  views

 • คาว

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ มลทิน

  512
  views

 • คาวี

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ วัว

  999+
  views

 • คำกล่าว

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ถ้อยคำ

  627
  views

 • คำนับ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ไหว้

  273
  views

 • คำอธิบาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ถ้อยคำ

  619
  views

 • คำไวพจน์ เรียนรู้

  หมวดหมู่
  การศึกษา

  999+
  views

 • คีรี

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ภูเขา

  999+
  views

 • คุณชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views