คำไวพจน์ หมวด ข

จำนวนทั้งหมด 54 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ หมวด ข
 1. ขจี
 2. ขนบคาศน์
 3. ขร
 4. ขวัญตา
 5. ขวัญอ่อน
 6. ขวับ
 7. ขอขมา
 8. ของกิน
 9. ของรางวัล
 10. ขอประทานโทษ
 11. ขอษมา
 12. ขออภัย
 13. ขอโทษ
 14. ขอโทษขอโพย
 15. ขัดเคือง
 16. ขัดแค้น
 17. ขัดใจ
 18. ขัตติยวงศ์
 19. ขันที
 20. ขาดลอย
 21. ขาทนียะ
 22. ขาล
 23. ขาล
 24. ขาว