รวมหมวดหมู่ ของ คำไวพจน์

คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกัน เช่น คำไวพจน์ ผู้หญิง คำไวพจน์ น้ำ คำไวพจน์ ช้าง คำไวพจน์ นก คำไวพจน์ ต้นไม้ ลม ป่า ภูเขา นางฟ้า ท้องฟ้า

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

คำไวพจน์ หมวด ก-ฮ

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ