อุปการคุณ

มักเขียนผิดเป็น

อุปการะคุณ

หมายเหตุ

คำสมาส

รูปภาพประกอบ

อุปการคุณ


บทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น