เสิร์ฟ

มักเขียนผิดเป็น

เสริฟ, เสริฟ์

หมายเหตุ

มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เสิร์ฟ