เสิร์ฟ

มักเขียนผิดเป็น

เสริฟ, เสริฟ์

หมายเหตุ

มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

รูปภาพประกอบ

เสิร์ฟ


บทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น