คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ณ

(หน้า 1/1)

 • มักเขียนผิดเป็น
  ณ.
  หมายเหตุ
  อ่านว่า "นะ" มีความหมายว่า ที่ ในการเขียน ไม่มีจุดข้างหลังเพราะมิใช่คำย่อ แต่ "ณ" แผลงรูปมาจาก "ใน" และมักเว้นวรรคหน้าวรรคหลัง "ณ" ด้วย เช่น "อยู่ ณ ที่นี้"

  999+
  views