คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฎ

(หน้า 1/1)

 • ฎีกา

  มักเขียนผิดเป็น
  ฏีกา
  หมายเหตุ
  ใช้ ฎ ชฎา ตัวอักษรที่คล้ายกันทำให้เกิดความสับสน

  999+
  views