รวมหมวดหมู่ ของ คำอวยพร

คำอวยพร คือ คำพูด ข้อความที่แสดงความยินดี ปรารถนาดีต่อกัน ตามปกติคนเรามักใช้คำอวยพรในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้