ค้นหาคำสมาส

คำสมาส "อุทกภัย  "

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อุทกภัย  

    คำขยาย + คำหลัก อุทก +  ภัย

    คำสมาส

คำสมาส ที่คล้ายกับ "อุทกภัย  "   ได้แก่

คำสมาสคำขยาย + คำหลัก
อุทกภัยอุทกภัย
มหาภัยมหาภัย