ค้นหาคำสมาส

คำสมาส หมวดตัวอักษร อ

คำสมาส - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

อดีตกาล

คำขยาย + คำหลัก

อดีตชาติ

คำขยาย + คำหลัก

อธิการบดี

คำขยาย + คำหลัก

อนามัย

คำขยาย + คำหลัก

อรรถกถา

คำขยาย + คำหลัก

อรรถคดี

คำขยาย + คำหลัก อรรถ + คดี

อรรธจันทร์

คำขยาย + คำหลัก

อริยบุคคล

คำขยาย + คำหลัก

อักษรศาสตร์

คำขยาย + คำหลัก อักษร + ศาสตร์

อัคคีภัย

คำขยาย + คำหลัก

อัฏฐางคิกมรรค

คำขยาย + คำหลัก

อัฒจันทร์

คำขยาย + คำหลัก อัฒ + จันทร์

อาณาเขต

คำขยาย + คำหลัก อาณา + เขต

อิทธิพล

คำขยาย + คำหลัก

อินทรธนู

คำขยาย + คำหลัก

อินทรธิบดี

คำขยาย + คำหลัก

อิสรภาพ

คำขยาย + คำหลัก อิสร + ภาพ

อุณหภูมิ

คำขยาย + คำหลัก

อุดมคติ

คำขยาย + คำหลัก

อุตสาหกรรม

คำขยาย + คำหลัก

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำสมาส หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ