ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/2

 • สงสาร

  คำขยาย + คำหลัก

 • สถานการณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • สมณพราหมณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • สมาคม

  คำขยาย + คำหลัก

 • สมาทาน

  คำขยาย + คำหลัก

 • สวัสดิภาพ

  คำขยาย + คำหลัก สวัสดิ์ + ภาพ

 • สังคม

  คำขยาย + คำหลัก

 • สังฆราช

  คำขยาย + คำหลัก

 • สังฆเภท

  คำขยาย + คำหลัก

 • สังหรณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • สัตวศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก สัตว์ + ศาสตร์

 • สันติภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • สัมมาอาชีพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • สาธารณสุข

  คำขยาย + คำหลัก

 • สามนตราช

  คำขยาย + คำหลัก

 • สารัตถศึกษา

  คำขยาย + คำหลัก

 • สิทธิบัตร

  คำขยาย + คำหลัก สิทธิ์ + บัตร

 • สินธวาณัติ

  คำขยาย + คำหลัก

 • สินธวานนท์

  คำขยาย + คำหลัก

 • สุขภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ