ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • รัฐศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก รัฐ + ศาสตร์

  อ่านว่า รัด – ถะ – สาด

 • รัตติกาล

  คำขยาย + คำหลัก

 • รัตนบัลลังก์

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราชฐาน

  คำขยาย + คำหลัก ราช + ฐาน

  อ่านว่า ราด-ชะ-ถาน

 • ราชทัณฑ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราชหัตถเลขา

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราชอุบาย

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราชานุสรณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราชินยานุสรณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราชโอรส

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราโชบาย

  คำขยาย + คำหลัก

 • ราโชวาท

  คำขยาย + คำหลัก

 • รูปพรรณ

  คำขยาย + คำหลัก

 • รโหฐาน

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ