ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • มนุษยสัมพันธ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • มรรคนายก

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหรรณพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหันตภัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหัศจรรย์

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหาชาติ 

  คำขยาย + คำหลัก มหา +  ชาติ

 • มหานคร

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหานิกาย

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหานิสงส์

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหาภัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหาราช

  คำขยาย + คำหลัก

 • มหิทธิ

  คำขยาย + คำหลัก

 • มัจจุราช

  คำขยาย + คำหลัก

 • มาฆบูชา

  คำขยาย + คำหลัก

 • มโนภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ