ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • ประถมศึกษา

  คำขยาย + คำหลัก

 • ประวัติศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

  อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด

 • ปรเมนทร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • ปัญญาชน

  คำขยาย + คำหลัก

 • ไปรษณียบัตร

  คำขยาย + คำหลัก ไปรษณีย์ + บัตร 

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ