ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • ธนคาร

  คำขยาย + คำหลัก

 • ธนบัตร

  คำขยาย + คำหลัก

 • ธนาณัติ

  คำขยาย + คำหลัก

 • ธรรมขันธ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • ธรรมจริยา

  คำขยาย + คำหลัก

 • ธรรมศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก ธรรม + ศาสตร์

  อ่านว่า ทำ-มะ-สาด

 • ธุรกิจ

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ