ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • ทรกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทรชน

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทวารบาล

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทวิบาท

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทัณฑฆาต

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทันตานามัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทัศนียภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทาสกรรมกร

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทิพยจักษุ

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทุกขลาภ

  คำขยาย + คำหลัก

 • ทุตานุทูต

  คำขยาย + คำหลัก

 • เทพบุตร

  คำขยาย + คำหลัก

  อ่านว่า เทบ-พะ-บุด

 • เทพารักษ์

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ