ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • คชศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • คณิตศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • คนธรรพวิวาห์

  คำขยาย + คำหลัก

 • คมนาคม

  คำขยาย + คำหลัก

 • ครุศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • คหกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • คัมภีรภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • คุณธรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • คุณภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • คุณลักษณะ

  คำขยาย + คำหลัก

 • คุณวิเศษ

  คำขยาย + คำหลัก

 • คุณวุฒิ

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ