ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/2

 • กรรมกร

  คำขยาย + คำหลัก

 • กาญจนามัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • กายกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • กายภาพ

  คำขยาย + คำหลัก

 • กายสิทธิ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • กาลกิริยา

  คำขยาย + คำหลัก

 • กาลเทศะ

  คำขยาย + คำหลัก

 • กาฬทวีป

  คำขยาย + คำหลัก

 • กาฬพักตร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • กาฬโรค

  คำขยาย + คำหลัก

 • กิจกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • กิจจะลักษณะ

  คำขยาย + คำหลัก

 • กิจวัตร

  คำขยาย + คำหลัก

 • กิตติคุณ

  คำขยาย + คำหลัก

 • กิตติศัพท์

  คำขยาย + คำหลัก

 • กินนรี

  คำขยาย + คำหลัก

 • กุลบุตร

  คำขยาย + คำหลัก

 • กุลสัมพันธ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • กุศโลบาย

  คำขยาย + คำหลัก

 • เกษตรกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ