รวมหมวดหมู่ ของ คำสมาส

คำสมาส คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีสันสกฤต เช่นเดียวกับคำประสมในภาษาไทย เกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป มารวมกันเป็นคำเดียวกัน

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

คำสมาส หมวด ก-ฮ

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ