คำสนธิ 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำสนธิ 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำสนธิ 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำสมาสแบบสมาส หรือ คำสมาสแบบธรรมดา คือ การนำคำบาลีหรือคำสันสกฤต มาชนกัน เช่น วิทยา+ศาสตร์, จินต+ภาพ ดูต่อได้ที่ คำสมาส

คำสมาสแบบสนธิ หรือที่นิยมเรียกกันว่า คำสนธิ คือ การนำคำบาลีหรือคำสันสกฤต มาเชื่อมกัน คำที่ได้จะมีเสียงกลมกลืนกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ธน+อาคาร = ธนาคาร, เมษ+อายน = เมษายน

คำสนธิเป็นคำสมาสหรือไม่?
คำตอบคือ ใช่ คำสนธิถือเป็นหนึ่งในคำสมาสไปโดยปริยาย


รวม 200 คำสนธิ รวมคำสนธิ ตัวอย่าง การใช้คำสนธิ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำสนธิ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 200 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำสนธิ รวมคำสนธิ ตัวอย่าง การใช้คำสนธิทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย