ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สวัสดีตอนเย็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวัสดีตอนเย็น

    ภาษาเวียดนาม จ่าว-บ่วย-โต๋ย

    หมวดหมู่ การทักทาย