ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สวัสดีตอนเที่ยง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวัสดีตอนเที่ยง

    ภาษาเวียดนาม จ่าว-บ่วย-เจือ

    หมวดหมู่ การทักทาย