ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สวัสดีตอนบ่าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวัสดีตอนบ่าย

    ภาษาเวียดนาม จ่าว-บ่วย-เจี่ยว

    หมวดหมู่ การทักทาย