คุณพูดอังกฤษได้ไหม

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม bạn có thể nói tiếng Anh không?

1

ภาษาเวียดนาม จิ-หนอย-เตี๋ยง-เหวียด-เดือก-คง

2

คุณพูดอังกฤษได้ไหมคุณพูดอังกฤษได้ไหม