ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ข้าวต้ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้าวต้ม

    ภาษาเวียดนาม จ๋าว

    หมวดหมู่ อาหาร

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ข้าวต้ม"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
สถานีขนส่งสายใต้จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้อนาม
สถานีขนส่งสายเหนือจ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยบั๊ก
สถานีขนส่งสายตะวันออกจ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยดงบั๊ก
ข้าวก๋าว (gao)
ราคาเท่าไรก๊ายไหน่ซ้าบาวเญียว
สบายดีไหมแอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง