ข้าวต้ม

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนามจ๋าว

1