ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Xin lỗi, ai đang ở đầu dây vậy? / Ai đang gọi vậy?

1