ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา

    ภาษาเวียดนาม Xin lỗi, ai đang ở đầu dây vậy? / Ai đang gọi vậy?

    หมวดหมู่ การทักทาย