ขอเฝอ 1 ชาม (เวียดนาม)

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนามCho tôi 1 tô phở

1