ขอหมายเลขติดต่อกลับ

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Có thể cho tôi số điện thoại của bạn?

1