คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

กรุณาช่วยฉันหน่อย

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนามหล่าม-เอิน-ซุป-โตย-เหวย

1