กรุณาช่วยฉันหน่อย

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม หล่าม-เอิน-ซุป-โตย-เหวย

1

กรุณาช่วยฉันหน่อย ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม