ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กรุณาช่วยฉันหน่อย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรุณาช่วยฉันหน่อย

    ภาษาเวียดนาม หล่าม-เอิน-ซุป-โตย-เหวย

    หมวดหมู่ การทักทาย