ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร -

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร -

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม มีดังรายการต่อไปนี้

02-299-5319

ภาษาเวียดนาม không-hai hai-chín-chín năm-ba-mộ-chín

1,000,000

ภาษาเวียดนาม ไป่ ว่าน

100,000

ภาษาเวียดนาม สือ ว่าน

16,481

ภาษาเวียดนาม อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี

19

ภาษาเวียดนาม สือ จิ่ว

37

ภาษาเวียดนาม ซาน สือ ชี

4,723

ภาษาเวียดนาม ซื่อ เชียน ชี ไป่ เอ้อร์ สือ ซาน

830,000

ภาษาเวียดนาม ปา สือ ซาน ว่าน

890

ภาษาเวียดนาม ปา ไป่ จิ่ว สือ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ