ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ส

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ส

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

สถานีขนส่งสายตะวันออก

ภาษาเวียดนาม จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยดงบั๊ก

สถานีขนส่งสายเหนือ

ภาษาเวียดนาม จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยบั๊ก

สถานีขนส่งสายใต้

ภาษาเวียดนาม จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้อนาม

สถานีตำรวจ

ภาษาเวียดนาม โด่นแก๋งซ้าต

สถานีรถไฟ

ภาษาเวียดนาม กา

สถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ไหน?

ภาษาเวียดนาม กา - เอ่อ - เดิว

สถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ไหน?

ภาษาเวียดนาม Nhà ga xe điện ở đâu?

สนามกีฬา

ภาษาเวียดนาม เซินเถ๋ทาว

สนามบิน

ภาษาเวียดนาม เซินไบ

สบาย

ภาษาเวียดนาม แขว่

สบายดีไหม

ภาษาเวียดนาม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง

สบู่อาบน้ำ (ก้อน)

ภาษาเวียดนาม เสื๋อ - ต๋ำ

สบู่อาบน้ำ (เหลว)

ภาษาเวียดนาม เสื๋อ - ต๋ำ

สร้อยข้อมือ / กำไลข้อมือ

ภาษาเวียดนาม Vòng tay

สร้อยคอ

ภาษาเวียดนาม Dây chuyền

สวนสัตว์

ภาษาเวียดนาม เหวื่อน - แบ๊ก - ถู

สวนสัตว์

ภาษาเวียดนาม Sở thú

สวนสาธารณาะ

ภาษาเวียดนาม กงเวียน

สวัสดี

ภาษาเวียดนาม ซินจ่าว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ