ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ศ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ศ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม มีดังรายการต่อไปนี้

ศีรษะ

ภาษาเวียดนาม Đầu


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ