ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ย

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ย

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม มีดังรายการต่อไปนี้

ยกทรง เสื้อชั้นในผู้หญิง

ภาษาเวียดนาม Áo ngực

ยา

ภาษาเวียดนาม ท๊วก

ยาย

ภาษาเวียดนาม Bà ngoại

ยินดีที่ได้รู้จัก

ภาษาเวียดนาม เสิ๊ด-เหิน-แห่ง-เดือก-หล่าม-แกวน

ยินดีที่ได้รู้จัก

ภาษาเวียดนาม เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...

ยืน

ภาษาเวียดนาม ดึ๋ง

ย่า

ภาษาเวียดนาม Bà nội

แยม

ภาษาเวียดนาม มึ๊ด


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ