ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ภ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ภ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม มีดังรายการต่อไปนี้

ภรรยา

ภาษาเวียดนาม Vợ

ภัตตาคาร

ภาษาเวียดนาม หญ่าห่าง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ