ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ฟ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ฟ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม มีดังรายการต่อไปนี้

ไฟจราจร / ไฟเขียวไฟแดง

ภาษาเวียดนาม Đèn giao thông

ไฟฉาย

ภาษาเวียดนาม แด่น - ปิน

ไฟไหม้ป่า

ภาษาเวียดนาม Cháy rừng.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ