ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร น

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร น

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

12.00 น. เที่ยง

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยฮายเส่อ

13.00 น.

ภาษาเวียดนาม หมดเส่อเจี่ยว

14.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยโบ๊นเส่อ

15 นาที

ภาษาเวียดนาม เหมื่อย -ลำ- ฟุ๊ด

15.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยนัมเส่อ

16.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยเซ้าเส่อ

17.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยไบ๋เส่อ

18.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยต้ามเส่อ

19.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยชิ้นเส่อ

20.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายเมือยเหซ่อ

21.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายมดเส่อ

22.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายฮายเส่อ

23.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายบาเส่อ

24.00 น.

ภาษาเวียดนาม เสือเดม

30 นาที

ภาษาเวียดนาม บา- เมือย -ฟุ๊ด

45 นาที

ภาษาเวียดนาม โบ๋น- เมือย- ลำ- ฟุ๊ด

นม

ภาษาเวียดนาม เสือ

นอน

ภาษาเวียดนาม หงู่

นอนหลับฝันดี

ภาษาเวียดนาม จุ๊กหงูงอน

นั่ง

ภาษาเวียดนาม โหง่ย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ