ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ธ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดตัวอักษร ธ

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม มีดังรายการต่อไปนี้

ธนาคาร

ภาษาเวียดนาม เงินห่าง

ธันวาคม

ภาษาเวียดนาม ถาง- เหมื่อย- ฮาย

เธอทำงานเหนื่อย

ภาษาเวียดนาม จิ-หล่าม-เหวียก-เหมด


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ