ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่ การนับเลขและเวลา

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่ การนับเลขและเวลา

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

02-299-5319

ภาษาเวียดนาม không-hai hai-chín-chín năm-ba-mộ-chín

1,000,000

ภาษาเวียดนาม ไป่ ว่าน

10 โมง

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยเส่อ

100,000

ภาษาเวียดนาม สือ ว่าน

11 โมง

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยหมดเส่อ

12.00 น. เที่ยง

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยฮายเส่อ

13.00 น.

ภาษาเวียดนาม หมดเส่อเจี่ยว

14.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยโบ๊นเส่อ

15 นาที

ภาษาเวียดนาม เหมื่อย -ลำ- ฟุ๊ด

15.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยนัมเส่อ

16,481

ภาษาเวียดนาม อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี

16.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยเซ้าเส่อ

17.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยไบ๋เส่อ

18.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยต้ามเส่อ

19

ภาษาเวียดนาม สือ จิ่ว

19.00 น.

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยชิ้นเส่อ

20.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายเมือยเหซ่อ

21.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายมดเส่อ

22.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายฮายเส่อ

23.00 น.

ภาษาเวียดนาม ฮายบาเส่อ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ