ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ตู้ ATM"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้