คำศัพท์ไทย-เขมร - หมวด เดือน

(หน้า 1/1)

 • กรกฎาคม

  ภาษาเขมร
  កក្កដា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Kakada

  422
  views

 • กันยายน

  ภาษาเขมร
  កញ្ញា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Kanha

  419
  views

 • กุมภาพันธ์

  ภาษาเขมร
  កុម្ហៈ
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Kompek

  407
  views

 • ตุลาคม

  ภาษาเขมร
  តុលា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Tola

  576
  views

 • ธันวาคม

  ภาษาเขมร
  ធ្នូ
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Tnu

  317
  views

 • พฤศจิกายน

  ภาษาเขมร
  វិច្ឆកា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Vechaka

  416
  views

 • พฤษภาคม

  ภาษาเขมร
  ឧសភា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Usaphea

  402
  views

 • มกราคม

  ภาษาเขมร
  មករា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Makara

  491
  views

 • มิถุนายน

  ภาษาเขมร
  មិថុនា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Mituna

  397
  views

 • มีนาคม

  ภาษาเขมร
  មីនា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Minea

  337
  views

 • สิงหาคม

  ภาษาเขมร
  សីហា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Seyha

  659
  views

 • เมษายน

  ภาษาเขมร
  មេសា
  หมวดหมู่
  เดือน
  คำอ่านเขมร
  Mesa

  411
  views