ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดตัวอักษร ศ

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดตัวอักษร ศ

คำศัพท์ไทย-เขมร มีดังรายการต่อไปนี้

ศีรษะ

ภาษาเขมร សិរសា/ក្បាល


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม