ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดตัวอักษร ภ

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดตัวอักษร ภ

คำศัพท์ไทย-เขมร มีดังรายการต่อไปนี้

ภัตตาคาร

ภาษาเขมร ភោជនីយដ្ឋាន


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม