คำศัพท์ไทย-เขมร - หมวด น

(หน้า 1/3)

 • 12.00 น. (เที่ยง)

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់ពី(ថ្ងៃត្រង់)
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobpii(tngaitrong)

  310
  views

 • 13.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់បី ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobbei mong sakkol

  582
  views

 • 14.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់បួន​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobboun mong sakkol

  295
  views

 • 15 นาที

  ภาษาเขมร
  ដប់ប្រាំ​នាទី
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Dob bram neani

  530
  views

 • 15.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់ប្រាំ​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobbram mong sakkol

  317
  views

 • 16.00 น

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់ប្រាំមួយ​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobbrammouy mong sakkol

  351
  views

 • 17.00 น

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់ប្រាំពីរ​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobbrampii mong sakkol

  325
  views

 • 18.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់ប្រាំបី ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobbrambei mong sakkol

  327
  views

 • 19.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងដប់ប្រាំបួន​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong dobbramboun mong sakkol

  295
  views

 • 20.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងម្ភ៉ៃ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong mapei mong sakkol

  251
  views

 • 21.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងម្ភ៉ៃមួយ​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong mapeimouy mong sakkol

  307
  views

 • 22.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងម្ភ៉ៃពីរ​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong mapeipii mong sakkol

  237
  views

 • 23.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងម្ភ៉ៃបី​​ ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong mapeibei mong sakkol

  373
  views

 • 24.00 น.

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងម្ភ៉ៃបួន ម៉ោងសកល
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Mong mapeimoun mong sakkol

  282
  views

 • 30 นาที

  ภาษาเขมร
  សាមសិបនាទី
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Samseb neati

  330
  views

 • 45 นาที

  ภาษาเขมร
  សែសិបប្រាំនាទី
  หมวดหมู่
  เวลา
  คำอ่านเขมร
  Seasebbram neati

  260
  views

 • นม

  ภาษาเขมร
  ទឹកដោះគោ
  หมวดหมู่
  อาหาร
  คำอ่านเขมร
  Teok doskoo

  563
  views

 • นอน

  ภาษาเขมร
  ដេក/គេង
  หมวดหมู่
  ทักทาย
  คำอ่านเขมร
  Dek/Keng

  858
  views

 • นอนหลับฝันดี

  ภาษาเขมร
  គេងលក់សុបិន្តល្អ
  หมวดหมู่
  ทักทาย
  คำอ่านเขมร
  Kenglok soben laor

  999+
  views

 • นั่ง

  ภาษาเขมร
  អង្គុយ
  หมวดหมู่
  ทักทาย
  คำอ่านเขมร
  Orng kuy

  404
  views