ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดตัวอักษร ซ

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดตัวอักษร ซ

คำศัพท์ไทย-เขมร มีดังรายการต่อไปนี้

ซอสพริก

ภาษาเขมร ទឹកម្ទេះ

ซอสมะเขือเทศ

ภาษาเขมร ទឹកប៉េងប៉េាះ

ซื้อ

ภาษาเขมร ទិញ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม