คำศัพท์ไทย-เขมร - หมวด ซ

(หน้า 1/1)

 • ซอสพริก

  ภาษาเขมร
  ទឹកម្ទេះ
  หมวดหมู่
  อาหาร
  คำอ่านเขมร
  Teok mtes

  348
  views

 • ซอสมะเขือเทศ

  ภาษาเขมร
  ទឹកប៉េងប៉េាះ
  หมวดหมู่
  อาหาร
  คำอ่านเขมร
  Teok pengpors

  541
  views

 • ซื้อ

  ภาษาเขมร
  ទិញ
  หมวดหมู่
  การซื้อของ
  คำอ่านเขมร
  Tinh

  371
  views