ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดหมู่ การนับเลข

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวดหมู่ การนับเลข

คำศัพท์ไทย-เขมร - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

13,212 (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบสอง)

ภาษาเขมร មួយមឺុនបីពាន់ពីររយដប់ពីរ

142,012 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อหกสิบสาม)

ภาษาเขมร មួយសែនបួនមឺុនពីរពាន់ដប់ពីរ

19 (สิบเก้า)

ภาษาเขมร ដប់ប្រាំបួន

37 (สามสิบเจ็ด)

ภาษาเขมร សាមសិបប្រាំពីរ

4,316 (สี่พันสามร้อยสิบหก)

ภาษาเขมร បួនពាន់បីរយដប់ប្រាំមួយ

5,300,000 (ห้าล้านสามแสน)

ภาษาเขมร ប្រាំលានបីសែន

809 (แปดร้อยเก้า)

ภาษาเขมร ប្រាំបីរយប្រាំបួន

กี่โมงแล้ว

ภาษาเขมร ម៉ោងប៉ុន្មានហេីយ?

ชั่วโมง

ภาษาเขมร ម៉ោង

นาที

ภาษาเขมร នាទី

ปี

ภาษาเขมร ឆ្នាំ

วัน

ภาษาเขมร ថ្ងៃ

สอง

ภาษาเขมร ពីរ

สัปดาห์

ภาษาเขมร សប្តាហ៌/អាទិត្យ

สาม

ภาษาเขมร បី

สิบ

ภาษาเขมร ដប់

สี่

ภาษาเขมร បួន

หก

ภาษาเขมร ប្រាំមួយ

หนึ่ง

ภาษาเขมร មួយ

ห้า

ภาษาเขมร ប្រាំ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม