ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ไม่เป็นไร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ไม่เป็นไร"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ทำอะไรเฮ็ดหยัง
ไม่ใช่บ่, บ่แม่น
คุณชื่ออะไรเจ้าซื่อหยัง
ไม่ดีบ่ดี
ไม่กลัวบ่ย่าน
ไม่รู้บ่ฮู้
ไม่ชอบบ่มัก
ในไม่ช้าในบ่ดน
คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีบ่