ทอผ้า

คำศัพท์ไทย-ลาว

คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ›

ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

1