คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด อ

(หน้า 1/1)

 • อยู่ที่ไหน

  ภาษาลาว
  อยู่ไส อยู่บ่อนใด
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • อย่างนั้น

  ภาษาลาว
  จั่งซั่น
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  655
  views

 • อร่อย

  ภาษาลาว
  แซ่บ
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • อาหารกลางวัน

  ภาษาลาว
  ข้าวสวาย/ข้าวเที่ยง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  760
  views

 • อาหารเช้า

  ภาษาลาว
  ข้าวเซ้า
  หมวดหมู่
  อาหาร

  913
  views

 • อาหารเย็น

  ภาษาลาว
  ข้าวแลง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  659
  views

 • อุปสรรค/ปัญหา

  ภาษาลาว
  ข้อยุ่งยาก
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  999+
  views

 • อ้างถึง

  ภาษาลาว
  อิงตาม
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  589
  views

 • แอร์โฮสเตส

  ภาษาลาว
  โอแตส, สาวอากาศ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • ไอศกรีม

  ภาษาลาว
  กะแล่ม
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views