ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ วันเวลา

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ วันเวลา

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

กลางคืน

ภาษาลาว กางคืน

กลางวัน

ภาษาลาว กางเว็น

ครั้ง

ภาษาลาว เทื่อ/คั้ง

จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา

ภาษาลาว แต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง

นาน/ช้า

ภาษาลาว ดน

นานมาแล้ว

ภาษาลาว แต่โดน

บ่าย/เย็น

ภาษาลาว แลง (14.00-17.00 น)

พรุ่งนี้

ภาษาลาว มื้ออื่น

มื้อ (อาหาร)

ภาษาลาว คาบ

รีบ

ภาษาลาว ฟ้าว

วัน

ภาษาลาว มื้อ

วันนี้

ภาษาลาว มื้อนี้

เช้า

ภาษาลาว เช้า (05.00-10.000 น)

เที่ยง

ภาษาลาว สวย (11.00-13.00 น)

เมื่อวาน

ภาษาลาว มื้อวานนี้

เวลาเท่าใด

ภาษาลาว จั๊กโมง

แรก

ภาษาลาว ทำอิ๊ด

ในไม่ช้า

ภาษาลาว ในบ่ดน

ไม่นานมานี้

ภาษาลาว ม่อ ๆ นี้


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ