ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด วันเวลา - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • กลางคืน

  ภาษาลาว กางคืน

 • กลางวัน

  ภาษาลาว กางเว็น

 • ครั้ง

  ภาษาลาว เทื่อ/คั้ง

 • จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา

  ภาษาลาว แต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง

 • นาน/ช้า

  ภาษาลาว ดน

 • นานมาแล้ว

  ภาษาลาว แต่โดน

 • บ่าย/เย็น

  ภาษาลาว แลง (14.00-17.00 น)

 • พรุ่งนี้

  ภาษาลาว มื้ออื่น

 • มื้อ (อาหาร)

  ภาษาลาว คาบ

 • รีบ

  ภาษาลาว ฟ้าว

 • วัน

  ภาษาลาว มื้อ

 • วันนี้

  ภาษาลาว มื้อนี้

 • เช้า

  ภาษาลาว เช้า (05.00-10.000 น)

 • เที่ยง

  ภาษาลาว สวย (11.00-13.00 น)

 • เมื่อวาน

  ภาษาลาว มื้อวานนี้

 • เวลาเท่าใด

  ภาษาลาว จั๊กโมง

 • แรก

  ภาษาลาว ทำอิ๊ด

 • ในไม่ช้า

  ภาษาลาว ในบ่ดน

 • ไม่นานมานี้

  ภาษาลาว ม่อ ๆ นี้

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน