ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2

 • (รถ) ชน

  ภาษาลาว (ลด) ตำ

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • รถจักรยาน

  ภาษาลาว ลดถีบ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • รถจักรยานยนต์

  ภาษาลาว ลดจัก

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • รถบรรทุก

  ภาษาลาว ลดบันทุก/ลดหนัก

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • รถประจำทาง

  ภาษาลาว ลดเม

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • รถยนต์

  ภาษาลาว ลดเก๋ง/ลดใหญ่

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • รถสามล้อ

  ภาษาลาว จัมโบ้/ตุ๊กๆ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • รองเท้า

  ภาษาลาว เกิบ

  หมวดหมู่ ของใช้

 • รักษา

  ภาษาลาว ปิ่นปัว

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 • รีบ

  ภาษาลาว ฟ้าว

  หมวดหมู่ วันเวลา

 • รู้

  ภาษาลาว ฮู้

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • ร้อน

  ภาษาลาว ฮ้อน

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ร้านปะยาง

  ภาษาลาว ฮ้านจอดยาง

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ร้านอาหาร

  ภาษาลาว ร้านกินดื่ม

  หมวดหมู่ อาหาร

 • เรา

  ภาษาลาว พวกเฮา

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 • เรียกว่า

  ภาษาลาว เอิ้นว่า

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • เรียนรู้จากประสบการณ์

  ภาษาลาว ถอดถอนบทเฮียน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • เรือ

  ภาษาลาว เฮือ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • แรก

  ภาษาลาว ทำอิ๊ด

  หมวดหมู่ วันเวลา

 • โรค

  ภาษาลาว พะยาด

  หมวดหมู่ สุขภาพ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน