ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ร

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ร

คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

(รถ) ชน

ภาษาลาว (ลด) ตำ

รถจักรยาน

ภาษาลาว ลดถีบ

รถจักรยานยนต์

ภาษาลาว ลดจัก

รถบรรทุก

ภาษาลาว ลดบันทุก/ลดหนัก

รถประจำทาง

ภาษาลาว ลดเม

รถยนต์

ภาษาลาว ลดเก๋ง/ลดใหญ่

รถสามล้อ

ภาษาลาว จัมโบ้/ตุ๊กๆ

รองเท้า

ภาษาลาว เกิบ

รักษา

ภาษาลาว ปิ่นปัว

รีบ

ภาษาลาว ฟ้าว

รู้

ภาษาลาว ฮู้

ร้อน

ภาษาลาว ฮ้อน

ร้านปะยาง

ภาษาลาว ฮ้านจอดยาง

ร้านอาหาร

ภาษาลาว ร้านกินดื่ม

เรา

ภาษาลาว พวกเฮา

เรียกว่า

ภาษาลาว เอิ้นว่า

เรียนรู้จากประสบการณ์

ภาษาลาว ถอดถอนบทเฮียน

เรียบ

ภาษาลาว ແປ

เรือ

ภาษาลาว เฮือ

แรก

ภาษาลาว ทำอิ๊ด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ